บริษัท เจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด ยินดีรับใช้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด ท่านมีโครงการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขอให้ติดต่อกับทางบริษัท ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีทั้งในด้านบริการและคุณภาพจากใจจริงของทางบริษัท... ด้วยนโยบายคุณภาพ "ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า บริการตรงเวลา พัฒนาคุณภาพ"
 
             
 
          บริษัท เจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอนกรีตอัดแรงมานานกว่า 18 ปี เราจึงมีความรู้ ความสามารถในการผลิตคอนกรีต อัดแรงชนิดต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถวางใจได้ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตฐาน

  ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยบริษัท ANGLO JAP ANESE AMERICAN (AJA Certificate NO.AJA 01/3259 และ Certificate NO.AJAT 01/Q2026)

  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม พื้นสำเร็จรูป  มอก.828-2546 เสาเข็ม มอก.396-2524

  ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ QSME 2-2547